Аранжування, компіляция

Аранжування (фр. arrangement — порядок, улаштування):


Перекладення, пристосування музичного твору, написаного для певного інструмента (голосу, співака чи ансамблю), для виконання його в іншому складі інструментів (голосів). Наприклад, Пасакалія В. Косенка для фортепіано в перекладенні для баяна тощо; Обробка мелодії для виконання на музичному інструменті або для голосу з супроводом; Полегшений виклад музичного твору для виконання на тому самому інструменті; В естрадній музиці — гармонізація та інструментування нової або добре відомої мелодії; У джазі — спосіб закріплення загального задуму ансамблевої і оркестрової інтерпретації і головний носій стильових якостей; Створення композицій, букетів із різних кольорів, рослин як вид мистецтва.Компіляція (лат. compilatio — буквально: крадіжка, грабіж, від лат. compilo — грабую) — неоригінальний, несамостійний твір; праця, побудована на використанні інших творів; поєднання інших творів.


Компіляція в науці, в літературі («компіляція джерел») — процес написання твору, наукової праці на підставі чужих матеріалів без самостійного дослідження та опрацювання джерел; компілювання; твір або наукова праця, написаний таким способом. Компіляція в музиці — тематична добірка музичних композицій, для випуску на аудіо-носіях, або для ді-джейського реміксу. Компіляція в правознавстві — приватне або офіційне видання (зібрання) законів. Компіляція в програмуванні — трансляція вихідного коду програми в бінарний код. Залежна компіляція — компіляція вхідного модуля з використанням інтерфейсу і додаткової інформації, взятої з відповідних вхідних модулів. Незалежна компіляція — компіляція вхідного модуля без використання інтерфейсу і додаткової інформації.