Web розробка

Процес створення веб-сайтів або веб-додатків. Основними етапами процесу є веб-дизайн, верстка сторінок, програмування для веб на стороні клієнта і сервера, а також конфігурування веб-сервера.


Проектування сайту або веб-додатку (збір і аналіз вимог розробка Технічного завдання, проектування Інтерфейс користувача);
Розробка концепції сайту;
Створення дизайн-концепції сайту;
Створення макетів сторінок;
Створення мультимедіа;
Верстка сторінок і дизайнів;
Програмування (розробка функціональних інструментів) або інтеграція в систему управління вмістом (CMS);
Оптимізація та розміщення матеріалів сайту;
Тестування та внесення коригувань;
Відкриття проекту на хостингу;
Обслуговування сайту, що працює, або його програмної основи.
У залежності від поточного завдання деякі з етапів можуть бути відсутні або бути тісно пов'язані один з іншим.